k-nomp
Miner Lookup: Koto Top Miners    47 Miners    68 Workers    11089.153871939998 Shares
Address Shares Efficiency Hashrate
jzy7GNpKyaTBzeQjuiu8yoUKe2t48X2ftuJ 2109.63 100% 48.91 KHash/s
k1D1w4WhMwsb5eJ8EV9TSyeDfbhActJZnAt 1216.36 100% 24.17 KHash/s
k16254Vx6ycNAj347iTxek9GjwSVRLbKXmK 1111.12 99.39% 18.22 KHash/s
jzwyyV2Kjkx8FH1gXBzovSCTA3FAJgQ9tyw 666.44 100% 15.62 KHash/s
k13SEFYkH8cSjsssMZmaWgyhqwtR3JhL7ZU 681.51 100% 15.47 KHash/s
k12M8z4MVAqEfzP4fCviBgENJvFyBi8ZYM2 641.6 100% 15.14 KHash/s
k1K4eJU6mWBGJkXYBUHeBC9hrXtDs21kBHv 463.48 99.14% 9.36 KHash/s
k14ThDXFUDJrwnrZSxh3TkoHPBEVLGufwKV 281.25 100% 6.55 KHash/s
k1FzWW7QfNWWtAXhp5QAcMRDN4KA7JCChc4 247.39 100% 6.11 KHash/s
k1Gnxv3zSegUj9TVxBqu1EpcuiBNFjgvhA2 323.05 100% 6.09 KHash/s
k1JTorSsRxRCTQeLnh2qm7vpW3NiPYaVp7p 584.52 100% 6.05 KHash/s
k1JzEkU7QjMHENshQ2BUMygqCuXDxduF7Nf 233.28 100% 5.68 KHash/s
jzyTFJR4vWNmjpeLmKBeHK92rjGNX4NeYi8 301.79 100% 5.12 KHash/s
k16hFFSrPExe83v1sW9M67ZwxiyjWtgnjfU 206.86 95.55% 3.99 KHash/s
jzzjcKrxmNvZiSZpfFGpMcsYyvPSk8aUDcC 157.07 100% 3.29 KHash/s
k1JDGzgdxMXUrDWfvCQzuxMiTam6hyMy8Cb 140.01 100% 3.23 KHash/s
k13KdiN7KS3Jyy6BbV9tsGUxKt9GiHaFmyF 110.96 100% 2.99 KHash/s
k18JX5Uzs6XhrAserVEJmwgygKYVbvKuzpf 135.38 100% 2.79 KHash/s
k1FQNtBfLQ2aFbqmPMn2pAKFAnBkBgc7Guf 117.89 97.33% 2.52 KHash/s
k17cKAsvXSAi1G7ijYNmGgf6KM3rvyHyPzg 107.83 100% 2.05 KHash/s
k1GDR5A7edTVgLctZLifAro5azfgfUnjZUS 102.93 100% 2.00 KHash/s
k19xSQ7j2F62mYo9UHXihSo6RtRnA2QFZqC 60.12 100% 1.81 KHash/s
k13nxhsdxD1v7ViRVSBGw4AbEGuazRTHU2y 80.96 100% 1.80 KHash/s
k15ezc9hScAs6JQkKTPq9od5bjnnaFgWCgx 74.47 100% 1.57 KHash/s
k11pMewKL7tdmTSTWzeutxpRwszVwUc9HR3 99.54 100% 1.52 KHash/s
k13Qe7tyK6M4HRRSKbcbFde47uAWsVbojaa 86.67 100% 1.50 KHash/s
k1ASzkFxaEsFAq3uZvKQFo8Geq5ZtW9GBio 72.48 100% 1.48 KHash/s
k17wLYJbSH6CbqdjPXbMdVq8dXvcNitf7Jt 66.24 100% 1.24 KHash/s
k1Hyiv9HScr4fKdeGL7d6rnsrJxBAPqYX3n 61.31 100% 1.19 KHash/s
k14mb3M4Uskzz2jVMQFpeSdnDHLimGhBMyo 50.74 95.83% 1.19 KHash/s
k16QimeDM3ti4LWriigE7SHkhDcJtmmzLp5 53.16 100% 1.13 KHash/s
k1Bbi7YSmVvdNoSYbMA74gopX5WQvxpryCk 54.65 100% 1.05 KHash/s
k1LozWHxZd1EjBtDxRkjVgprVKMRugWe7b8 34.2 100% 917.94 Hash/s
jzyLbxw6WyMww6h9fcXHzFe7rgCE2Yriw8J 33.82 98.59% 914.78 Hash/s
k1LW3bp6ba873w4L7kFu29xMJTduyyYRzJa 56.28 100% 866.83 Hash/s
k11HCCvjbe7mt2QFpJ5QuTZ6KmcXAyDBKXG 56.55 100% 860.50 Hash/s
k18huBjro94KGjrK84rN8VJojWCjGYAZtpd 42.66 100% 818.15 Hash/s
k14zfKSboXoZ7RkVihRiMR5EzG3b46X8VLq 41.96 100% 720.33 Hash/s
k1BTxZPBdZWYAmyQHTnghsYUeFewrPFJ2hU 31.26 100% 676.01 Hash/s
k14oaJ9j5ZptT9aYBYMpSmhbd3agHqovuKE 24.46 100% 545.42 Hash/s
k14R7dep1Zf5YdJYnbFWM3kNJLkHymjyZ7M 28.47 100% 439.72 Hash/s
k1JUxz125P1gBN8sdJS6BG33CgXXM9HfTuJ 4.93 100% 286.39 Hash/s
k1BETe1npRE1bCh4XVvzfYbAYWcBCPXdt9j 17.66 100% 258.18 Hash/s
k113ZPmAu5ByMBMdephdG8R5PsUBxn44UHf 8.7 100% 199.28 Hash/s
k1B2hj2ARt35ghm2jYXp6VJj9oshbqhYn1r 5.81 100% 113.43 Hash/s
k14syipKsKEP1KZiaPRfcgH6emHkoRXjzRG 0.19 84.5% 3.76 Hash/s
k12LuEVjSaLjKPpMZUH9C6zECCA8QmVqSZy 0 0% 0 Hash/s