k-nomp
Miner Lookup: Koto Top Miners    48 Miners    69 Workers    11687.965947249999 Shares
Address Shares Efficiency Hashrate
jzy7GNpKyaTBzeQjuiu8yoUKe2t48X2ftuJ 2246.06 100% 47.17 KHash/s
k1D1w4WhMwsb5eJ8EV9TSyeDfbhActJZnAt 1291.54 100% 25.74 KHash/s
k16254Vx6ycNAj347iTxek9GjwSVRLbKXmK 1165.86 98.85% 19.32 KHash/s
k13SEFYkH8cSjsssMZmaWgyhqwtR3JhL7ZU 715.59 98.89% 14.26 KHash/s
k12M8z4MVAqEfzP4fCviBgENJvFyBi8ZYM2 664.73 100% 13.02 KHash/s
jzwyyV2Kjkx8FH1gXBzovSCTA3FAJgQ9tyw 701.54 100% 12.63 KHash/s
k1K4eJU6mWBGJkXYBUHeBC9hrXtDs21kBHv 489.43 100% 9.82 KHash/s
k1JTorSsRxRCTQeLnh2qm7vpW3NiPYaVp7p 604.13 100% 7.80 KHash/s
jzyTFJR4vWNmjpeLmKBeHK92rjGNX4NeYi8 315.86 100% 6.73 KHash/s
k1Gnxv3zSegUj9TVxBqu1EpcuiBNFjgvhA2 340.68 99.66% 6.11 KHash/s
k1FzWW7QfNWWtAXhp5QAcMRDN4KA7JCChc4 258.64 100% 5.35 KHash/s
k14ThDXFUDJrwnrZSxh3TkoHPBEVLGufwKV 291.74 99.02% 5.35 KHash/s
k16hFFSrPExe83v1sW9M67ZwxiyjWtgnjfU 217.54 95.69% 4.13 KHash/s
k1JzEkU7QjMHENshQ2BUMygqCuXDxduF7Nf 243.19 100% 3.95 KHash/s
k1JDGzgdxMXUrDWfvCQzuxMiTam6hyMy8Cb 151.16 100% 3.59 KHash/s
k17cKAsvXSAi1G7ijYNmGgf6KM3rvyHyPzg 116.25 100% 2.67 KHash/s
k13KdiN7KS3Jyy6BbV9tsGUxKt9GiHaFmyF 118.78 100% 2.66 KHash/s
k11pMewKL7tdmTSTWzeutxpRwszVwUc9HR3 108.68 100% 2.63 KHash/s
k1GDR5A7edTVgLctZLifAro5azfgfUnjZUS 109.14 97.62% 2.48 KHash/s
k18JX5Uzs6XhrAserVEJmwgygKYVbvKuzpf 144.93 100% 2.40 KHash/s
jzzjcKrxmNvZiSZpfFGpMcsYyvPSk8aUDcC 162.56 100% 2.40 KHash/s
k1FQNtBfLQ2aFbqmPMn2pAKFAnBkBgc7Guf 124.88 92.82% 2.31 KHash/s
k13nxhsdxD1v7ViRVSBGw4AbEGuazRTHU2y 86.29 100% 1.94 KHash/s
k19xSQ7j2F62mYo9UHXihSo6RtRnA2QFZqC 64.06 100% 1.62 KHash/s
k1ASzkFxaEsFAq3uZvKQFo8Geq5ZtW9GBio 76.66 97.99% 1.41 KHash/s
k15ezc9hScAs6JQkKTPq9od5bjnnaFgWCgx 78.56 100% 1.40 KHash/s
k17wLYJbSH6CbqdjPXbMdVq8dXvcNitf7Jt 69.96 100% 1.32 KHash/s
k1LW3bp6ba873w4L7kFu29xMJTduyyYRzJa 59.68 100% 1.19 KHash/s
k13Qe7tyK6M4HRRSKbcbFde47uAWsVbojaa 89.76 100% 1.13 KHash/s
k14mb3M4Uskzz2jVMQFpeSdnDHLimGhBMyo 54.05 95.45% 1.08 KHash/s
k1Hyiv9HScr4fKdeGL7d6rnsrJxBAPqYX3n 64.46 100% 1.03 KHash/s
k16QimeDM3ti4LWriigE7SHkhDcJtmmzLp5 55.1 100% 902.94 Hash/s
k14zfKSboXoZ7RkVihRiMR5EzG3b46X8VLq 44.72 100% 895.24 Hash/s
k1LozWHxZd1EjBtDxRkjVgprVKMRugWe7b8 35.3 100% 756.79 Hash/s
k1BTxZPBdZWYAmyQHTnghsYUeFewrPFJ2hU 33.26 100% 743.17 Hash/s
jzyLbxw6WyMww6h9fcXHzFe7rgCE2Yriw8J 35.67 97.2% 740.60 Hash/s
k1Bbi7YSmVvdNoSYbMA74gopX5WQvxpryCk 57.8 100% 688.54 Hash/s
k18huBjro94KGjrK84rN8VJojWCjGYAZtpd 44.42 100% 651.13 Hash/s
k11HCCvjbe7mt2QFpJ5QuTZ6KmcXAyDBKXG 58.3 100% 621.47 Hash/s
k14oaJ9j5ZptT9aYBYMpSmhbd3agHqovuKE 25.65 98.93% 552.56 Hash/s
k14R7dep1Zf5YdJYnbFWM3kNJLkHymjyZ7M 29.55 100% 407.20 Hash/s
k1JUxz125P1gBN8sdJS6BG33CgXXM9HfTuJ 5.52 100% 272.07 Hash/s
k113ZPmAu5ByMBMdephdG8R5PsUBxn44UHf 9.43 100% 262.03 Hash/s
k1BETe1npRE1bCh4XVvzfYbAYWcBCPXdt9j 18.55 100% 250.81 Hash/s
k1B2hj2ARt35ghm2jYXp6VJj9oshbqhYn1r 6.35 100% 172.98 Hash/s
k1Lq5YaxSowkiBF3YP47QQpGwsaPRx5kMS7 1.74 99.23% 51.57 Hash/s
k14syipKsKEP1KZiaPRfcgH6emHkoRXjzRG 0.2 84.74% 3.83 Hash/s
k12LuEVjSaLjKPpMZUH9C6zECCA8QmVqSZy 0 0% 0 Hash/s